Heb je nog vragen? Contacteer ons

#HREA Award Winner

Privacyverklaring

PRIVACY STATEMENT 

 

Privacyverklaring Jobsite bij Eyes and More België 

 In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van deze website en op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken. Indien je daarvoor toestemming geeft kunnen we jouw gegevens doorgegeven aan andere bedrijven van nexeye B.V. die mogelijk een geschikte functie voor jou hebben, zoals Hans Anders België bv. 

 

Contactgegevens 

 Eyes and More België is onderdeel van de nexeye B.V. De eerstgenoemde vennootschap wordt hierna “Eyes and More” genoemd. Eyes and More staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 0896.984.140.  

Eyes and More is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die in deze privacyverklaring wordt beschreven. Eyes and More gaat zorgvuldig om met de gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Onze contactgegevens zijn: 

 Eyes and More België bv 

Runkstersteenweg 247 B/2.01 

3500 Hasselt 

privacy@eyesandmore.be  

 Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u ons per telefoon, e-mail of per post bereiken.  

 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

 In het kader van deze verwerking verzamelen en slaan wij diverse persoonsgegevens van u op. Hieronder hebben wij opgesomd welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken.  

 

 • Aanspreking 
 • Volledige naam 
 • Geboortedatum 
 • Naam, adres en woonplaatsgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • Social ID (o.a. Linkedin, Snapchat, etc.) 
 • E-mailadres 
 • Identiteitsbewijs 
 • Kopie bankkaart 
 • Loopbaangegevens indien u een Curriculum Vitae aan ons hebt verstrekt 

 

Bewaartermijn 

 Uw persoonsgegevens bewaren wij ten hoogste tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure, tenzij u toestemming hebt gegeven om uw gegevens langer te bewaren. In het laatste geval bewaren wij uw gegevens niet langer dan een jaar, tenzij u na deze periode opnieuw toestemming geeft. 

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens? 

 Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Werving en selectie; 
 • om met jou te communiceren; 
 • om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarop je solliciteert; 
 • (indien de aard van de functie dit rechtvaardigt) een social media onderzoek; 
 • (indien de aard van de functie dit rechtvaardigt) een screening, VOG assessment; 

 

Bij deze verwerking wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en  profilering.  

 

Op welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens? 

 Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door het verzenden van een verzoek daartoe per e-mail naar privacy@eyesandmore.be 

 

Delen van persoonsgegevens 

 Wij maken gebruik van derde partijen die ons ondersteunen bij werving- en selectieprocessen en om die reden worden uw persoonsgegevens met deze derde partijen gedeeld. Uiteraard maken wij met deze partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Zo werken wij samen met ICT dienstverleners die onze systemen onderhouden of hostingdiensten leveren.  

 Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens openbaar moeten maken op grond van een wettelijke voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden. 

 Indien je daarvoor toestemming hebt gegeven kunnen we jouw gegevens doorgegeven aan andere bedrijven binnen de nexeye B.V. die mogelijk een geschikte functie voor jou hebben, zoals Hans Anders België bv. 

 

Doorgifte van persoonsgegevens 

 Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan partijen die zich bevinden in landen buiten de EU/EER (‘derde landen’) of aan internationale organisaties.  

 

Uw rechten 

 U hebt de volgende rechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens:  

 

 • het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden met het verzoek u mede te delen of over u persoonsgegevens worden verwerkt, en zo ja, om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. 
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen als deze onjuist dan wel onvolledig zijn. 
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten te verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. 
 • het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke persoonlijke omstandigheden. 
 • het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. 
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien er sprake is dat de verwerking van uw persoonsgegevens via geautomatiseerde procedés plaatsvindt op grond van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. 

Ter uitoefening van uw rechten kunt u een e-mail sturen naar privacy@eyesandmore.be of een brief naar Eyes and More, t.a.v. de Data Protection Manager, Runkstersteenweg 247 B/2.01, 3500 Hasselt. 

 Voor verificatiedoeleinden kunnen we kunnen u om bewijs van uw identiteit vragen. We streven ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te reageren. 

 Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving. In België is de gegevensbeschermingsautoriteit aangewezen als toezichthoudende autoriteit. Meer informatie kunt u vinden op de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

 

Wijzingen van deze privacyverklaring 

 We houden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te wijzigen. We raden u aan om regelmatig te controleren of deze privacyverklaring is gewijzigd. In voorkomende gevallen zullen we u via de daarvoor geschikte communicatiekanalen op de hoogte stellen over eventuele wijzigingen. Onderaan deze privacyverklaring kunt u zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd. 

 

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op: 01/06/2023 

Zoek je een nieuwe uitdaging?

We zijn meer dan een optiekketen! Voor ons is een bril meer dan alleen een bril. Het is een modestatement waarmee we elke dag onze individuele stijl benadrukken, en daar kan je er niet genoeg van hebben. Dat is precies wat we doen bij eyes + more met ons unieke concept in Europa: gewoon goede brillen voor een concurrerende prijs.
Vind je volgende job

Waarom we graag bij eyes + more werken

We ontmoeten elkaar op ooghoogte

We respecteren en waarderen individualiteit. We ontmoeten elkaar op ooghoogte, gaan respectvol en waarderend met elkaar om. Als iets niet volgens plan verloopt, raken we niet in paniek, maar we zoeken samen naar oplossingen en bereiken onze doelen als team. Bij ons gaat het om het WIJ, maar ook om jouw JIJ. Leren, verdere ontwikkeling en echte carrièrekansen zijn deel van eyes + more.
Bij onze verhalen van medewerkers